Kompetente personer

Personene med kompetansebevis tilfredsstiller rammekrav til kompetanse innenfor sitt området.