Kompetente personer

Personene med kompetansebevis (Rød, Grønn eller Blå) tilfredsstiller rammekrav til kompetanse innenfor sitt området.