Kurs for "grønt" og "blått" kompetansebevis

Tilbud om opplæring, eksamen og bevis

Kontakt en av Rådets godkjente kursinstanser.
Etter kurs og bestått eksamen tilbys:

Grønt kompetansebevis: Registrering av personer som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS 3910 og NS-EN 671-3.

Blått kompetansebevis: Registrering av personer (vedlikeholdsteknikere) som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1 og NS-EN 671-3. (Blått kompetansebevis gjelder faglærte rørleggere og andre med tilsvarende kompetanse).

Kontakt kursarrangør for påmelding:

If-sikkerhetssenter på Hobøl:
Kursdatoer for 2018
• 4 - 6 juni 2018, 29 - 31 oktober 2018

Be om tilbud
Telefon: 69 92 06 00 eller Mobil: 91 81 84 84

Molde brann- og redningstjeneste:
Kursdatoer for 2018
•12 - 14 mars 2018

Be om tilbud
Telefon: 71 19 18 00 eller Mob.: 928 33 207/93 20 51 39