Kurs for "grønt" og "blått" kompetansebevis

Tilbud om opplæring, eksamen og bevis

Kontakt en av Rådets godkjente kursinstanser.
Etter kurs og bestått eksamen tilbys:

Grønt kompetansebevis: Registrering av personer som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS 3910 og NS-EN 671-3. Se krav til kunnskaper i Utfyllende bestemmelse nr. 7H.

Blått kompetansebevis: Registrering av personer (vedlikeholdsteknikere) som ønsker å utføre vedlikehold etter gjeldende regler og standardene NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1 og NS-EN 671-3. (Blått kompetansebevis gjelder faglærte rørleggere og andre med tilsvarende kompetanse). Krav til kunnskaper i Utfyllende bestemmelse nr. 7V og læreplan.

Opprettholdelse av kompetansebevis, se Informasjon.