Håndslokkere med advarsler

Nedenfor finner du håndslokkere med advarsler:

Skuteng KS2BG og KS5BG - Housegard CO2GA og CO5GA - 2011-08-23
 
Lenke til DSBs sider.
Viktig informasjon i forbindelse ovenfor nevnte apparater.
 
Se nedenfor for 3 viktige informasjonsbrosjyrer:
1) Instruksjoner for å installere sikringsbrakett og tømme CO2 håndslokkere
2) Hvordan identifisere berørte slokkere!
Viktig produktinformasjon – 2 kg og 5 kg CO2 aluminium slokkereprodusert mellom 2006 og april 2011
3) Nødvendig personlig verneutstyr ved utskifting og tømming av CO2 slokkere
 
- GLORIA kaller inn brannslokningsapparater - 13. februar 2009
- Viktig Informasjon - Mulig produktfeil på pulverslokkere - GLORIA, NoHa og REDO -Telefonnummer til leverandør
- Gloria - Ventilspindel-kontroll av PD brannslokkere produsert mellom 01.2007 og 09.2008
- Gloria - Corrective action
Serienummer på Skuteng S6 (26 Kb)
Skuteng S6 Manual (24 Kb)
Prosedyre for utbytting av ventiler Skuteng S6 (31 Kb)
NOHA T2,6,9,12C-N (12 Kb) Skuteng (366 Kb)
ChubbFire
TECO (21 Kb)
IBS (24 Kb) Halon (280 Kb)
Rustne slokkere (280 Kb)
Rustne slokkere - 2006 (286 Kb)
Vedlikehold Skuteng S6DN