Søknad om godkjenning

KOMPETENT VIRKSOMHET - KRAV TIL UTSTYR

 • Avtrekksvifte/utsug ved pulverfylling til det fri.
 • Tilfredsstillende oppvarming i verksted.
 • Tilstrekkelig med håndverktøy for å utføre kontroll i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3.
 • Trykkprøveutstyr for brannslanger NS EN 671-3.
 • Tilfredsstillende fylleutstyr.
 • Tilfredsstillende trykksettings-utstyr for håndslokkere.
 • Nitrogen-regulator med redusert side: 0-28 Bar.
 • Utstyr for innvendig kontroll av beholder Speil & Lykt.
 • Plomberingsutstyr med identifiseringsmuligheter.
 • Verktøy i henhold til NS-EN 671-3 for brannslangetromler, periodisk kontroll, bytte av pakninger, nav etc.
 • Spesialverktøy for demontering av ventiler.
 • Manometer for testventil med innvendige & utvendige gjenger.
 • Verktøy for kontroll av kontrollerbart trykkindikator:Pumpe – Magnet – Nål – Varmluft.
 • Vekt m/tilstrekkelig nøyaktighet.
 • Plan for kalibrering av måle- og veie-instrumenter.
 • Etiketter i henhold til NS 3910 & NS EN 671-3.
 • Benytte vedlikeholdsrapport i henhold til NS 3910 & NS EN 671-3.
 • Utstyr for fylling /trykkprøve av CO2-apparat/drivgasspatron.
 • Alternativt skriftlig avtale med godkjent aktør.
 • Skisse/tegning av verkstedslokale.
Godkjenner vilkår