Læreplan

Læreplanen omfatter nødvendig opplæring for å kunne få kompetansebevis. Bakgrunnen for læreplanen er et ønske fra tilsynsmyndighetene og bransjen om å høyne kvaliteten på kompetansen på personell som utfører vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg og brannslangetromler. Utdanning er ett element i å sikre at installasjonen fungerer som de skal etter forskriftens krav og slik at eieren er sikret at slokkeanlegg og utstyr fungerer som forutsatt. Dessuten skal ordningen dokumentere tilstrekkelig kompetanse.

Vannbaserte slokkeanlegg omfatter alminnelige sprinkleranlegg, vanntåkeanlegg og skumanlegg.
I læreplanen omfatter manuelt slokkeutstyr bare brannslangetromler.
Lenke til Læreplan 2016.