Nyhetsarkiv

19.10.2020

Verifisering av ansatte og personer som har samarbeidsavtale

Alle kompetente virksomheter vil snart bli varslet om at de må verifisere ansatte og de personene som de har samarbeidsavtale med.
06.07.2020

Vi flytter i sommer

Rådets sekretariat flytter med Standard Norge i sommer.
02.07.2020

Samarbeidsavtale med kompetent virksomhet

Alle kompetente personer skal være tilknyttet en kompetent virksomhet innen 2021-01-01. Kriteriene følger av NS 3910:2020.
15.05.2020 KOMPETENT VIRKSOMHET - KRAV TIL UTSTYR

Kompetent virksomhet - Krav til utstyr

Nedenfor er det listet opp krav til utstyr som den kompetente virksomheten skal ha i verkstedet, samt litt annet. Dette skal være i orden ved førstegangstilsyn og de senere periodiske tilsyn av verkstedet.
01.04.2020 Blått kompetansebevis - Vedlikeholdsteknikere

"Blått kompetansebevis" - Kiwa overtar administasjonen

Kiwa - Teknologisk institutt, Avaldsnes, overtar administrasjonen av ordningen med Vedlikeholdsteknikere «Blått kompetansebevis».
08.05.2020 Corona

Korona - implikasjoner - oppdatert 8/5

Korona har fått konsekvenser for driften av Rådets virksomhet.
09.06.2020

Overgangsordninger i forbindelse med ny NS 3910:2020 m.m.

Innen årets utløp må alle kompetente personer forholde seg til den reviderte NS 3910:2020. Det er viktig å merke seg at personer som ikke innen 01.01.2021 følger kravene i NS 3910:2020 vil bli slettet i registeret.
19.03.2020

OVERSIKT RÅDETS INFO-MØTER 2020 OM NY NS 3910:2020 (oppdatert 19.3 - Møte i Tr.heim, Tromsø og Bodø er avlyst)

Ny NS 3910 er gjeldende fra 02.2020. Rådet ønsker og være mer synlig ute i markedet og vil derfor benytte anledning nå og dra på en landsomfattende runde i landet. Tanken med å reise rundt i landet er at dere som kompetente personer skal kunne finne ett sted på listen som er i grei avstand til der dere holder til, og sette av tid til ett slikt møte.
21.02.2020 NS 3910

NS 3910 publiseres 01.02.2020

Den reviderte standarden NS 3910 publiseres 01.02.2020
02.01.2020 Endring av forskrift

Kravene til omsetning og merking av håndslokkere endres

DSB har endret forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 23. Bestemmelsen stiller krav til omsetning og merking av bærbart brannslokkeapparat. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.
02.01.2020

Brannstatistikk for 2019

DSB har lagt ut brannstatistikken for 2019.
17.09.2019

Eiers ansvar at brannslokkeren/håndslokkeren blir vedlikeholdt

Det er eieren av håndslokkeren som har ansvaret for vedlikeholdet. Det betyr at privatpersoner må tenke på faglig kontroll og service av slokkeren i egen bolig.
14.08.2019

Standarden NS 3910 er til høring

NS 3910 er til revisjon. Standard Norge har lagt ut standarden for kommentering.
29.01.2019

Flere håndslokkere med advarsler

DSB har lagt ut en advarsel til denne håndslokkeren på sin hjemmeside: Gloria KS5S ALU og KS5 ST - CO2 brannslokker
08.01.2019

Håndslokkere med advarsel

NOHA melder fra om at noen typer pulverslokkere av modell PD4, PD6, PDE6, PD 9 og PD 12 kan ha blokkerte gummislanger.
03.07.2018

Har du korrekt e-postadresse i Rådets register?

Husk å gi beskjed om korrekt e-postadresse til Rådet. Vi vil snart sende ut en melding til alle med gyldige kompetansebevis hvor vi ber om aksept for å legge ut følgende på nettsidene til Rådet: - Navn, registreringsnummer (nå G- R- B-nummer), telefonnummer, kommune, evt. tilknyttet kompetent virksomhet og utløpsdato for kompetansebeviset.
22.06.2018

Brannslokking i mai og juni 2018

Solskinnshistorier fra Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF) Nedenfor er utdrag fra NBLFs hjemmeside. Det viser nødvendigheten av å ha utstyr som fungerer i nødsfall.
30.08.2018

Unyansert journalistikk om pulverapparater

Norsk brannvernforening viser til TV2.no sin artikkel.
14.05.2018

Velkommen til nye nettsider

Vi ønsker alle våre interessenter velkommen til nye nettsider. Vi håper brukerne finner lett fram til den informasjonen de ønsker.
14.05.2018

Brannstatistikk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har informasjon om omkomne i brann.