Brannslokking i mai og juni 2018

22.06.2018

Solskinnshistorier fra Norsk Brannbefals Landsforbund (NBLF) Nedenfor er utdrag fra NBLFs hjemmeside. Det viser nødvendigheten av å ha utstyr som fungerer i nødsfall.

 

Dato:    19.06.2018
Tidsrom:  18.00 - 24.00
Objekttype:  Bolig

Betydning av tiltakene:
Tiltakene hadde AVGJØRENDE betydning for utfallet.
 
Kommentarer:
Beboere vekket av røykvarsler, som hadde direkte overføring til vaktselskap inkl. billedoverføring. Stod opp, åpnet døra, så inn i røyk. Vekket et lite barn, brakte dette ut, fant fram et pulverapparat og slokket branntilløpet. Branntilløpet var på ei kokeplate på kjøkkenet, som var i husets trapperom i 2dre etasje. På kokeplata lå plastboks, mat og tekstil, som var såpass smeltet at det var vanskelig å se hva det egentlig var. Brannvesenet kontrollerte, ventilerte, og tilkalte RVR for å suge opp pulver.

----------------------------------------------------

Dato:   16.06.2018
Tidsrom:  06.00 - 12.00
Objekttype:  Forsamlingslokale

Betydning av tiltakene:
Tiltakene hadde AVGJØRENDE betydning for utfallet.

Kommentarer:
Utvendig brann under utvikling i en kiosk bygget i treverk, meldt av forbipasserende. Kiosken stod inntil en stor idrettshall med brennbar kledning. Vakthavende brannsjef kom først på stedet, og slokket/ dempet brannen med pulverapparatet tilhørende kiosken. Brannvesenet etterslokket og kontrollerte. Skadepotensialet var meget stort, men skaden ble marginale skader.

----------------------------------------------------
 
Dato:    25.05.2018
Tidsrom:  12.00 - 18.00
Objekttype:  Bolig
 
Betydning av tiltakene:
Tiltakene hadde AVGJØRENDE betydning for utfallet.
 
Kommentarer:
Automatisk alarm fra fredet, meget stor trebygning i sentrum. Første brannbil ser røykutvikling før ankomst, og utrykningen trappes opp. Utvendig antennelse, med spredning inn i bygg. Sprinkleranlegg utløstes (usikkert om mekanisk påvirkning eller varm røyk.) Brannvesenet slokket med vann, og rev kledninger og yttertak. Bygget berget, minimal brann- og sekundærskade. En skikkelig solskinnshistorie.

----------------------------------------------------

Dato:   17.05.2018
Tidsrom: 18.00 - 24.00
Objekttype: Bolig

Betydning av tiltakene:
Tiltakene hadde AVGJØRENDE betydning for utfallet.
 
Kommentarer:
Bygg i betong med flere boenheter. En beboer hadde tent på noe klær av tvilsomme årsaker. Brannen ble slukket av nabo med pulver. Beboer ble tatt med av politiet til legevakt for innleggelse på psyk. Brannvesenet tok ut rester av brente klær og ventilerte leilighet med vifte.