Har du korrekt e-postadresse i Rådets register?

03.07.2018

Husk å gi beskjed om korrekt e-postadresse til Rådet. Vi vil snart sende ut en melding til alle med gyldige kompetansebevis hvor vi ber om aksept for å legge ut følgende på nettsidene til Rådet: - Navn, registreringsnummer (nå G- R- B-nummer), telefonnummer, kommune, evt. tilknyttet kompetent virksomhet og utløpsdato for kompetansebeviset.

Beklageligvis ble den første e-posten som ble sendt ut helt feil og dere vil få en ny.


Personvern og rettigheter

Rådet har konsesjon fra Datatilsynet til å ha et dataregister med personer med kompetansebevis, og et register for kompetente virksomheter. Registreringen gjelder kun opplysninger som er relevante i forhold til registrering og opprettholdelse av kompetansebevis i Rådets ordning. Personopplysningene gjelder navn, postadresse, kommune, e-postadresse, telefonnummer, innregistrerings- og utløpsdato.

De registrerte data vil ikke bli videreformidlet til tredjeparts aktører. Du kan selv trekke tilbake dette samtykke når det er ønskelig.

Du gir ved å trykke på bekreft i e-posten som du mottar, samtykke til behandling av dine personopplysninger.

Du må bekrefte før 1. september 2018 for at ditt gyldige kompetansebevis skal vises på Rådets nettside.