Kompetent virksomhet - Krav til utstyr

30.11.2020 KOMPETENT VIRKSOMHET - KRAV TIL UTSTYR

Nedenfor er det listet opp krav til utstyr som den kompetente virksomheten skal ha i verkstedet, samt litt annet. Dette skal være i orden ved førstegangstilsyn og de senere periodiske tilsyn av verkstedet. Oppdatert liste 2020-10

 1. Avtrekksvifte/utsug ved pulverfylling til det fri
 2. Tilfredsstillende oppvarming i verksted
 3. Tilstrekkelig med håndverktøy for å utføre kontroll i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3
 4. Trykkprøveutstyr for brannslanger NS EN 671-3
 5. Refyllingsutstyr for pulver og skum i henhold til NS 3910-2020, pkt. 5
 6. Det skal være innlagt vann/vask i verksted for refylling av vannbasert slokkemiddel
 7. Tilfredsstillende trykksettingsutstyr for håndslokkere
 8. Nitrogenregulator med redusert side: 0-20 Bar
 9. Utstyr for innvendig kontroll av beholder Speil & Lykt
 10. Plomberingsutstyr med korrekt fargekode for inneværende år
 11. Verktøy i henhold til NS-EN 671-3 for brannslangetromler, periodisk kontroll, bytte av pakninger, nav etc.
 12. Verktøy for demontering av ventiler
 13. Manometer for testventil med innvendige & utvendige gjenger
 14. Verktøy for kontroll av kontrollerbart trykkindikator: Pumpe – Magnet – Nål.
 15. CO2 testplugg
 16. Vekt m/tilstrekkelig nøyaktighet.
 17. Plan for kalibrering av måle- og veie-instrumenter
 18. Etiketter i henhold til NS 3910:2020 & NS-EN 671-3
 19. Halsring i henhold til NS 3910
 20. Benytte vedlikeholdsrapport i henhold til NS 3910:2020 & NS-EN 671-3
 21. Utstyr for fylling/trykkprøve av CO2-apparat/drivgasspatron
 22. Alternativt skriftlig avtale med godkjent aktør
 23. Skriftlig sikkerhetsprosedyrer for Nitrogen og CO2 fylling
 24. Bekreftelse på kassasjon og destruksjon av håndslokkere i henhold til NS 3910:2020
 25. Tilgjengelig håndslokkere ved tilsyn som er utført kontroll/service på
 26. Siste utgave av NS 3910 og NS-EN 671-3 skal være tilgjengelig. (Per dags dato: NS 3910:2020 - NS-EN 671-3:2009)

Revidert 2020-10.