Kompetent virksomhet - Krav til utstyr

15.05.2020 KOMPETENT VIRKSOMHET - KRAV TIL UTSTYR

Nedenfor er det listet opp krav til utstyr som den kompetente virksomheten skal ha i verkstedet, samt litt annet. Dette skal være i orden ved førstegangstilsyn og de senere periodiske tilsyn av verkstedet.

 • Avtrekksvifte/utsug ved pulverfylling til det fri
 • Tilfredsstillende oppvarming i verksted
 • Tilstrekkelig med håndverktøy for å utføre kontroll i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3
 • Trykkprøveutstyr for brannslanger NS EN 671-3
 • Tilfredsstillende fylle utstyr pulver og skum
 • Tilfredsstillende trykksettings-utstyr for håndslokkere
 • Nitrogen-regulator med redusert side: 0-30 Bar
 • Utstyr for innvendig kontroll av beholder Speil & Lykt
 • Plomberingsutstyr med korrekt fargekode for inneværende år
 • Verktøy i henhold til NS-EN 671-3 for brannslangetromler, periodisk kontroll, bytte av pakninger, nav etc.
 • Spesialverktøy for demontering av ventiler
 • Manometer for testventil med innvendige & utvendige gjenger
 • Verktøy for kontroll av kontrollerbart trykkindikator: Pumpe – Magnet – Nål.
 • CO2 testplugg
 • Vekt m/tilstrekkelig nøyaktighet.
 • Plan for kalibrering av måle- og veie-instrumenter
 • Etiketter i henhold til NS 3910:2020 & NS-EN 671-3
 • Halsring i henhold til NS 3910
 • Benytte vedlikeholds-rapport i henhold til NS 3910:2020 & NS-EN 671-3.
 • Utstyr for fylling/trykkprøve av CO2-apparat/drivgasspatron
 • Alternativt skriftlig avtale med godkjent aktør
 • Skriftlig sikkerhets prosedyrer for Nitrogen og CO2 fylling
 • Bekreftelse på kassasjon og destruksjon av håndslokkere i henhold til NS 3910:2020
 • Tilgjengelig håndslokkere ved tilsyn som er utført kontroll/service på.

Revidert 03.2020