Noen lenker til offentlig regelverk

22.11.2017 cg16 codegarden umbraco

Se Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for offentlig regelverk.

I Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning finner du:

- § 11.16 tilrettelegging for manuell slokking

Her finner du også flere krav vedr. automatiske slokkeanlegg.

I DSBs temaveiledning finner du informasjon om Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere

Mangelfullt vedlikehold kan bl.a. føre til at noen mister livet, blir hardt skadet, taper store verdier og arbeidsplasser, derfor er det viktig å utføre systematisk sikkerhetsarbeid.

Sitat kap. i DSBs temaveiledning:

"Eier er ansvarlig for at tekniske installasjoner og konstruksjoner som påvirker bygningssikkerheten, jevnlig kontrolleres og vedlikeholdes. Kravet som kontroll og vedlikehold er grunnleggende. Det viktigste med kontroll er å avdekke om sikkerhetstiltakene virker som forutsatt, og etter eventuelle bygningsmessige endringer eller endret bruk. Eier kan, gjennom avtaler bestemme at forvalter, leietakere eller andre firma med relevant kompetanse skal gjennomføre kontroll- og vedlikeholdsarbeidet. Eier er ansvarlig for at arbeidet utføres."