Standarden NS 3910 er til høring

14.08.2019

NS 3910 er til revisjon. Standard Norge har lagt ut standarden for kommentering.

Se høringsforslaget på Standard Norges nettsider.

Lenke til forslaget.  Høringsfristen er 15. oktober 2019.

Vi oppfordrer våre interessenter til å lese igjennom og kommentere forslaget.

Det er viktig for Standard Norge at interessentene kommer med kommentarer. Da innspillene vil påvirke den endelige standarden.