Samarbeidsavtale med kompetent virksomhet

02.07.2020

Alle kompetente personer skal være tilknyttet en kompetent virksomhet innen 2021-01-01. Kriteriene følger av NS 3910:2020.

Inntil videre vil det være manuell innsending av samarbeidsavtaler. Vi vil senere gjøre registreringen automatisk via nettsiden.

Merk:
Det skal ikke sendes inn samarbeidsavtaler til Rådet, hvis det ikke kan skrives et gyldig G-nummer på avtalen.

Kompetente personer med G-nummer i kompetente virksomheter, trenger ikke skrive samarbeidsavtale.

Mal for samarbeidsavtale

Se lenken til tidligere nyhetssak:

https://rvb.no/nyheter/overgangsordninger-i-forbindelse-med-ny-ns-39102020-mm/