Varsel til alle med kompetansebevis/registreringsnummer - Oppdatert 10/12 2020

10.12.2020

NB! Til alle med G-nummer som ikke har sluttet seg til en kompetent virksomhet Vi forlenger fristen til 28. februar 2021.

Er du kompetent person med G-nummer?

Det nærmer seg datoen da alle kompetente personer må være tilsluttet en kompetent virksomhet. Fristen er 1. januar 2021. NB! Fristen forlenges til 28. februar 2021

Dersom du ikke allerede har ordnet med din tilslutning til kompetent virksomhet, bør du gjøre det før årets utløp. Se nyhet fra 9. juni i år.

Er du ansatt eller driver en kompetent virksomhet, trenger du ikke gjøre noe. 

Personer med gyldig kompetansebevis må oppfylle ett av følgende krav i NS 3910:2020:

- Kompetent person må være ansatt i kompetent virksomhet.
- Kompetent person kan selv drive kompetent virksomhet.
- Kompetent person må inngå en samarbeidsavtale med kompetent virksomhet.

Mal for samarbeidsavtale