Vi flytter i sommer

06.07.2020

Rådets sekretariat flytter med Standard Norge i sommer.

Den nye besøksadressen blir Lilleakerveien 2a, 0283 Oslo.

Postadressen er som før: Postboks 246, 1326 Lysaker

På grunn av Korona vil det ikke være noen fra Rådet på adressen før i september.

 

Vi tar ferie fra uke 28 og er tilbake uke 33.
Vi svarer sporadisk på henvendelser på e-post.

GOD SOMMER