Informasjon

Norge har ca. 4 mill. håndslokkere i markedet og 30 000 vannbaserte slokkeanlegg. Det er viktig at det blir foretatt regelmessig kvalifisert vedlikehold på dette brannslokkemateriellet, slik at det virker som forutsatt den dagen det eventuelt må tas i bruk.

Kompetansebevis

For personer skal ordningen kunne føre fram til utstedelse av kompetansebevis.

For å få kompetansebevis og bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av Rådet. For 5 år er prisen for kompetansebeviset (per januar 2019), kr. 1800,-. Mva kommer i tillegg.

For håndslokkere utstedes kompetansebevis i kategori Grønn. (Nye bevis i Kategori RØD utstedes ikke lenger).

  • Kategori GRØNN vil si at personen skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere som nevnt i NS 3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3.
  • Kategori RØD vil si at personen skal kunne utføre kontroll av trykkladde pulver-, vann- og skumapparater i henhold til NS 3910, tillegg B, se B.1.
  • For vannbaserte slokkeanlegg utstedes blått kompetansebevis. Det vil si at personen skal kunne utføre vedlikehold etter NS-EN 12845, NS-INSTA 900-1 og NS-EN 671-3. Kompetansebeviset vil være en del av den dokumentasjon som kreves for aktører i denne bransjen. 

Opprettholdelse av kompetansebevis

Kompetansebevisene er gyldig i fem år, hvoretter det kan søkes om fornying for fem nye år (ikke Rød, se info). En kompetent person skal opprettholde sine praktiske og teoretiske kunnskaper. Ved søknad om fornying etter 5 år må dette dokumenteres. Ved annenhver fornying, dvs. hvert 10 år kreves ny bestått eksamen (teoretisk- og praktisk prøve).

Ved avbrudd lenger enn 12 mnd. fra relevant yrkespraksis forutsettes det at personen avlegger ny eksamen for å kunne dokumentere opprettholdelse av kunnskaper. 

Bestått eksamen fra gjeldende kurs skal ikke være eldre enn 1 år når det søkes om kompetansebevis.

Registrering av virksomhet som utfører vedlikehold av håndslokkere

Søk om å bli kompetent virksomhet. Gjelder verksteder som vedlikeholder håndslokkere. Lenke til søknadsskjema.