Meny

Generell informasjon om våre kurs

Kurset er på minst 32 timer, og avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen.

Et av følgende kriterier må være dokumentert:

• ansatt i en kompetent virksomhet;
• driver egen kompetent virksomhet;
• har samarbeidsavtale med kompetent virksomhet.

Forutsetning for registrering er bestått eksamen. Aldergrensen er 18 år.

Kontakt en godkjent kursarrangør i Rådets ordning for ytterligere informasjon.