Meny

Generell informasjon

Vi antar at det er mellom 10 og 12 mill. håndslokkere i markedet - i private hjem og på arbeidsplasser. Vedlikehold er meget viktig slik at det virker når du trenger den!

Kompetansebevis/registreringsnummer

For personer skal ordningen kunne føre fram til utstedelse av kompetansebevis/registreringsnummer.

For å bli registrert, skal vedkommende ha bestått eksamen hos en eksamensarrangør godkjent av RVB.

Kategori GRØNN vil si at personen skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere som nevnt i NS 3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3.

(Kategori RØD gikk ut av ordningen 1. juli 2020.
Ordningen med Blått kompetansebevis er overført til KIWA 1. april 2020.)

Kompetansebevisene/registreringsnummeret er gyldig i fem år. En kompetent person skal opprettholde sine praktiske og teoretiske kunnskaper. Ved hver fornying (hvert femte år) skal dette dokumenteres ved ny bestått eksamen (teoretisk- og praktisk prøve).

Ved avbrudd lenger enn 12 mnd. fra relevant yrkespraksis forutsettes det at personen avlegger ny eksamen for å kunne dokumentere opprettholdelse av kunnskaper.

Bestått eksamen fra gjeldende kurs skal ikke være eldre enn 1 år når det søkes om registrering.