Meny

RVB kommer med forslag til CO2 sertifisering

fredag 30.09.2022    KL 12.00

Et utvalg i RVB jobber med et forslag til en ordning for sertifisering av personell for trykktesting og fylling av CO2

Det har lenge vært snakket om at det ikke eksisterer tydelige retningslinjer eller opplæring innenfor dette området som sikrer personell og utstyr på en dokumentert og trygg måte.

- Nå ønsker vi å få en løsning på dette, sier styreleder i RVB, Roar Leithe. RVB har som mål å få etablert en opplærings - og sertifiseringsordning for trykktesting og fylling av CO2 brannslokningsapparater og patroner opp til og med 20 kg.

Ordningen vil bli administrert av RVB, og for å bli sertifisert må man gjennomføre kurs samt teoretisk og praktisk eksamen med karakter bestått. En forutsetning er at kandidater har gyldig reg.nummer.

Kompendium, krav og spesifikasjoner vil bli utarbeidet av personell med ansettelse i Teknisk Kontrollorgan med lang erfaring med trykktesting og fylling av CO2 gasser. Instruktører som gjennomfører opplæring og eksamineringen vil bli utpekt av RVB.

Målsetningen er å lansere ordningen i løpet av første kvartal 2023. Mer informasjon kommer på nettverkstreff i høst.