Meny

Overgangsordninger i forbindelse med ny NS 3910:2020

tirsdag 09.06.2020    KL 01.00

Fra 1.1.2021 må alle kompetente personer forholde seg til NS 3910:2020. Det er viktig å merke seg at personer som ikke innen 01.01.2021 følger kravene i NS 3910:2020 vil bli satt som inaktive i våre registre og således ikke lenger være gyldig.

Kompetente personer med reg.nr.
Personer med gyldig kompetansebevis må oppfylle ett av følgende krav i NS 3910:2020;

- Kompetent person må være ansatt i en kompetent virksomhet.
- Kompetent person kan selv drive kompetent virksomhet.
- Kompetent person må inngå en samarbeidsavtale med kompetent virksomhet. (Mal for samarbeidsavtale er utarbeidet av Rådet.)
Frist innen innen 01.01.2021

Personer med kompetansebevis med utløpsdato i 2020 må:
- oppgradere seg til ny NS 3910 ved fornyelse. 
Skriftlig og praktisk eksamen. Det er ikke nødvendig med kurs.

Kriterier for nye kandidater
For nye kandidater må man ta kurs hos en kursarrangør og kunne bekrefte ett av følgende;
- Være ansatt i en kompetent virksomhet.
- Driver selv en kompetent virksomhet.
- Inneha gyldig samarbeidsavtale med en kompetent virksomhet.

Når kandidaten har bestått eksamen sender kursarrangøren bekreftelse til Rådet. 
Ved bestått eksamen utstedes registrerings nummer og log-in til RVB's portal.