Meny

Farlige produkter

Farlige produkter i hjemmet og på arbeidsplassen

På farligeprodukter.no finner du produkter som myndighetene har vurdert, direkte eller indirekte, at kan være skadelig for deg, samt en anbefaling om hva du bør gjøre. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er teknisk ansvarlig for farligeprodukter.no

Link til ekstern side: https://www.farligeprodukter.no/