Meny

DNV omsetningslisenser

Sertifiseringsordning på håndslokkere som omsettes i det Norske markedet.

Denne ordningen opphørte 1.1.2020, eksisterende sertifiseringer er gjeldende til lisensen utløper. Håndslokkere med produksjonsdato før 1.1.2020 skal ha omsetningslisens fra DNV. 

 

PFE Certification Licences for the Norwegian land-based market;

Link til DNV-omsetning/sertifiseringslisens