Meny

Innrapportering om avvik på vedlikehold

RVB ønsker tilbakemelding på mulige feil og mangler på utført arbeid på håndslokkere og brannslangetromler.

RVB kan kun håndtere feil og mangler på utført arbeid i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3, samt brudd på RVB utfyllende bestemmelser.

Kompetent personell kan registrere avvik ved å logge inn i portalen og velge avvik i hovedmenyen og så «opprett nytt avvik». Avvikene vil bli behandlet av administrasjonen og teknisk komite, som skal ta seg av avvikssaker.

RVB har utnevnt Brannteknisk Forening til å stå for den tekniske komiteen, og innmeldte saker vil bli koordinert og behandlet av RVB i samarbeid med komiteen.  

Takk for at du bidrar til sikkerhet og melder inn avvik!