Meny

Innrapportering om avvik på vedlikehold

RVB ønsker tilbakemelding på mulige feil og mangler på utført arbeid på håndslokkere og brannslangetromler.

Kompetent personell kan registrere avvik ved å logge inn i portalen og velge avvik i hovedmenyen og så «opprett nytt avvik». Avvikene vil bli behandlet konfidensielt av administrasjonen og teknisk komité i RVB.

Alle som rapporterer inn avvik får bekreftelse på mottatt melding, og tilbakemelding når avviket har blitt behandlet ferdig i henhold til bestemte frister.

RVB kan kun håndtere feil og mangler på utført arbeid i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3, samt brudd på RVBs utfyllende bestemmelser. 

Takk for at du bidrar til sikkerhet og melder inn avvik!