Meny

Innrapportering om avvik på vedlikehold

Rådet ønsker tilbakemelding på mulige feil og mangler på utført arbeid på håndslokkere og brannslangetromler. Rådet kan kun håndtere feil og mangler på utført arbeid i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3.

Send inn skjema.