Meny

Om Rådet/RVB

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, RVB, ble opprettet i 1996 og har siden den gang vært den anerkjente instans for å ivareta de krav og retningslinjer som fremkommer i NS3910.

Standardene inneholder krav som må oppfylles for å være en del av RVBs ordning. Å være en del av RVBs ordning er frivilling. Dette forsøker vi å forankre på en positiv måte med høy grad av service og med et brukervennlig system.

Vi håper at bransjen skal se positivt på at det finnes et system for dokumentering av virksomheter og personell som driver med vedlikehold av brannslukkemateriell i henhold til forskrifter.

RVBs virksomhetsområder:

  • Håndslokkere
  • Brannslangetromler
  • Kurs og opplæring

Rådet for vedlikehold av brannslukkemateriell er medlem i Standard Norge.