Meny

Krav til godkjenning av Kompetent virksomhet

Rådet utfører tilsyn og registrerer virksomheter iht. NS 3910

Ønsker du å registrere en kompetent virksomhet må det søkes. NS 3910 beskriver forutsetningene og verifiseres ved gjennomført tilsyn utført av RVB. 

Blant annet må følgende være oppfylt;

Registrert i Brønnøysundregistrene

Virksomheten må ha minst en registrert Kompetent person ansatt

Krav til verksted:

 • Avtrekksvifte/utsug ved pulverfylling til det fri
 • Tilfredsstillende oppvarming i verksted
 • Tilstrekkelig med håndverktøy for å utføre kontroll i henhold til NS 3910 og NS-EN 671-3.
 • Trykkprøveutstyr for brannslanger NS EN 671-3
 • Utstyr for refylling av pulver og skum iht. NS 3910-2020, pkt. 5
 • Det skal være innlagt vann/vask i verksted for refylling av vannbasert slokkemiddel
 • Tilfredsstillende trykksettings-utstyr for håndslokkere
 • Nitrogen-regulator med redusert side: 0-20 Bar
 • Utstyr for innvendig kontroll av beholder, speil og lykt
 • Plomberingsutstyr med korrekt fargekode for inneværende år
 • Verktøy i henhold til NS-EN 671-3 for brannslangetromler, periodisk kontroll, bytte av pakninger, nav etc.
 • Verktøy for demontering av ventiler
 • Manometer for testventil med innvendige & utvendige gjenger
 • Verktøy for kontroll av kontrollerbart trykkindikator: Pumpe – Magnet – Nål
 • CO2 testplugg
 • Vekt m/tilstrekkelig nøyaktighet
 • Plan for kalibrering av måle- og veie-instrumenter.
 • Etiketter i henhold til NS 3910:2020 & NS EN 671-3
 • Halsring iht. NS 3910:2020
 • Benytte vedlikeholdsrapport i henhold til NS 3910:2020 & NS EN 671-3
 • Utstyr for fylling/trykkprøve av CO2-apparat/drivgasspatron
 • Alternativt skriftlig avtale med godkjent aktør
 • Skriftlig sikkerhetsprosedyrer for Nitrogen og CO2-fylling
 • Bekreftelse på kassasjon og destruksjon av håndslokkere iht. NS 3910:2020
 • Tilgjengelig håndslokkere ved tilsyn som det er utført kontroll/service på
 • Siste utgave av NS 3910 og NS-EN 671-3 skal være tilgjengelig.

Når tilsyn er utført og virksomheten er godkjent vil det tildeles et registreringsnummer for Kompetent virksomhet, KV-nummer, som er gyldig inneværende kalenderår.

Se forøvrig NS 3910 for fullstendig oversikt.

Priser fastsettes iht. til enhver tid gjeldende satser.