Bestill kontrolletiketter

TIL INFO: Vi avvikler salg fra 2020

Vi tilbyr ferdig trykte serviceetiketter og kontrolletiketter for klebing på håndslokkere og brannslangetromler etter utført vedlikehold

  • Etikettene leveres med logo og firmanavn.
  • Størrelsen er 7 x 8 cm og de har hvite felt for utfylling.
  • Gul ramme for håndslokkere og rød ramme for brannslangetromler.
  • Original logo må leveres sammen med bestillingen.
  • Minstebestilling er 1000 stk. Leveres i ruller på 250 stk.
  • Klisjeomkostninger for nye bestillinger og ved endringer vil komme i tillegg. Telefon: 67 83 86 00 E-post: tgr(at)standard.no
  • Alle ordre skal sendes inn skriftlig (e-post) og påføres registreringsnummer.

Etiketter