RVB tilbyr

Rådet tilbyr:
- opplæring, eksamen og registrering i samarbeid med kvalifiserte kurs- og eksamensarrangører;
- kompetansebevis til personer som vil utføre vedlikehold i henhold til Norsk Standard og annet regelverk;
- tilsyn og registrering av kompetente virksomheter for vedlikehold av håndslokkere.

Målet er at apparater og anlegg skal være funksjonsdyktige den dagen de skal tas i bruk.