Meny

RVBs styre

Roar Leithe, styreleder
Leithe Consulting

Knut Norum
Brannvernforeningen

Harald Sontum
Brannteknisk Forening

Tom Erik Larsen
Standard Norge

Gaute Bøe
Feiermesternes Landsforening

Roger Johnsen
Norsk Brannbefals Landsforbund

Harry Vinje
Representant for kursarrangører
Sikkerhet og Beredskap AS

Inger-Lise Petersen
Representant for kompetent virksomhet
Aktiv Brannvern AS

Jan Kirkemyr
Representant for kompetent virksomhet
Nord Brannsikring AS

 

Varamedlemmer

Tom Bråthen
Brannteknisk Forening

Jan Pettersen
Vara for kursarrangører
Brannservice Østlandet