Meny

RVB tilbyr

RVB tilbyr:

  • Opplæring, eksamen og registrering.
  • Kompetansebevis til personer som vil utføre vedlikehold i henhold til Norsk Standard og annet regelverk;
  • Tilsyn og registrering av kompetente virksomheter for vedlikehold av håndslokkere.

Målet er at alt brannslokkemateriell innenfor RVBs virkeområde skal være funksjonsdyktig den dagen det er behov for det.