Meny

Om Rådet/RVB

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, RVB, ble opprettet i 1996 og har siden den gang vært den anerkjente instans for å ivareta de krav og retningslinjer som fremkommer i NS3910.

Rådets virksomhetsområder:

  • Håndslokkere
  • Brannslangetromler
  • Kurs og opplæring

Rådets medlemmer:

Feiermesternes landsforening
Brannteknisk forening
Standard Norge
Norsk Brannbefals Landsforbund
Norsk brannvernforening