Meny

Kravene til omsetning og merking av håndslokkere endres

lørdag 01.02.2020    KL 01.00

DSB har endret forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 23. Bestemmelsen stiller krav til omsetning og merking av bærbart brannslokkeapparat. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.

Endringen innebærer at krav om nasjonal typegodkjenning bortfaller. Det betyr at sertifiseringsordningen for håndslokkere som i dag utføres av DNV GL avvikles fra 1.1.2020.


Se endringen i forskriften:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-12-06-1658