Meny

Samarbeidsavtale

tirsdag 01.12.2020    KL 04.59

Viktig informasjon før det inngås en samarbeidsavtale. Retningslinjer for praktisering følger NS 3910:2020

Følgende kriterier legges til grunn for at Rådet skal kunne etablere en avtale mellom kompetent virksomhet og kompetent person;

  • det er kompetent virksomhet som etablerer avtalen mellom partene

  • kompetent virksomhet gir kompetent person rett til å benytte verkstedlokaler/utstyr for utførelse av service

  • ved service skal det benyttes halsring og serviceetikett iht. NS 3910.

  • ved kontroll skal det benyttes kontrolletikett iht. NS 3910

  • kompetent virksomhet forplikter seg til og formidle eventuelle endringer i NS 3910 og NS-EN 671-3 til kompetent person.

 

  • Vi gjør oppmerksom på at det er satt et maksimumsantall for 10 samarbeidsavtaler per kompetent virksomhet.

 

Skjema for samarbeidsavtale kan lastes opp her.  

Skjema - Samarbeidsavtale

Avtalen vil etter hvert komme i digitalisert form for direkte innregistrering i databasen.