Meny

Nytt CO2 kurs

tirsdag 21.05.2024    KL 12.00

Er du og dine medarbeidere trygge på hva som gjøres og kan det dokumenteres kompetanse og utført arbeid i hht dagens krav?

RVB starter nå opp kurs som dekker trykktesting og re-fylling av CO2. Kursarrangør er SG Safety AS i Stavanger.

Bakgrunnen for RVB sitt initiativ til dette kurset er at det ikke tidligere har funnet tydelige og gode retningslinjer eller opplæring som sikrer personell og utstyr på en dokumentert og trygg måte.

Målsetningen med dette kurset er å kvalitetssikre prosessen rundt trykktesting og fylling av CO2 beholdere i henhold til NS-EN3. En viktig del av kurset vil fokusere på å sikre personell som utfører dette samt kvalitet og dokumentasjon på utført arbeid.

Konsekvensene ved uhell med denne typen arbeid har vist seg å være fatale og det er derfor svært viktig at man har god kompetanse, gode prosedyrer og til enhver tid godkjent utstyr. Kurset dekker alle pålagte lover, forskrifter og anbefalte standarder.

Velkommen til kurs i regi av RVB og SG Safety AS

 

Sted: SG Safety AS, Røynebergsletta 20, 4033 Stavanger

Tidspunkt: 5. – 6. juni. 09.00-16.00 begge dager

Begrenset antall plasser og "førstemann til mølla", så kun 1 deltaker pr. virksomhet til å begynne med. Ved stor interesse vil det bli satt opp flere kurs. 

Pris: kr. 14 500,- eks.mva. som inkluderer hele kurset, kompendier, eksamen og et eksemplar av standarden. 

Påmelding sendes til: info@rvb.no
Vennligst oppgi følgende:
Fullt navn
Kompetent Virksomhetsnr./reg.nr./grønt nr.
E-post adresse
Mobilnr.
Firmanavn
Org.nr.
Fakturaadresse/foretrukket faktura mottak (inkl. evt. fakturareferanse)