Meny

Utvidet styre i RVB konstituert på RVBs årsmøte

onsdag 23.03.2022    KL 12.00

Det utvidede styret i RVB ble konstituert på årsmøtet den 22. mars 2022. Roar Leithe fra Brannteknisk Forening ble valgt til ny styreleder. Harry Vinje er ny i styret som representant for kursarrangører.

Roar Leithe er valg til ny styreleder Rådet for vedlikehold av brannslukkemateriell. Roar Leithe arbeider til daglig i Presto Brannteknikk. 

Vi takker Knut Norum, Norsk brannvernforening, for 17 år som styreleder. Knut Norum går av som styreleder etter eget ønske og går inn som vanlig styremedlem. 

Som representant for kursarrangørene ble Harry Vinje valgt inn i styret, Jan Pettersen ble valgt som observatør/vara. Harry Vinje har sitt daglige virke i Sikkerhet og Beredskap og Jan Pettersen har sitt daglige virke i Brannservice Østlandet.

Representantene fra kursarrangørene ble valgt av kursarrangørene på det årlige koursarrangørmøtet i begynnelsen av mars 2022.

Velkommen til nye styremedlemmer!

Dette er det nye styret:

Roar Leithe, styreleder
Presto Brannteknikk AS
Brannteknisk Forening

Knut Norum
Brannvernforeningen

Tom Erik Larsen
Standard Norge

Gaute Bøe
Feiermesternes Landsforening

Roger Johnsen
Norsk Brannbefals Landsforbund

Harry Vinje
Sikkerhetskompetanse AS
Representant for kursarrangører