Korona - implikasjoner - oppdatert 8/5

08.05.2020 Corona

Korona har fått konsekvenser for driften av Rådets virksomhet.

Oppdatert 8/5

Etter litt stillstand åpnes det nå opp igjen for kurs.

Ta kontakt med godkjent kursarrangører.

 

Tilsyn av verksteder vil også igangsettes.

-------------------

 

Oppdatert 16/3

Stopp i levering av kursmateriell
Korona har fått konsekvenser for levering av kursmateriell.

Standard Norge har pålagt alle obligatorisk hjemmekontor. Rådet kan derfor ikke levere kursmateriell til kursinstansene. Følgen er at kurs ikke kan holdes.

Informasjonsmøter og tilsyn
Rådet har stoppet informasjonsmøtene rundt i landet.

Rådet avholder ikke ordinære tilsyn av verksteder.

Rådet avholder ikke 1-gangstilsyn av verksteder (de søknader som er registrert hos Rådet vil ikke bli utført nå).

Kompetansebevis med utløp i denne spesielle perioden
Kompetente personer med kompetansebevis med utløpsdato i den perioden myndighetene pålegger oss å følge alle restriksjoner, er å anse som gyldig inntil krav fra myndighetene endres.

Rådet vil følge de restriksjoner og anbefalinger myndighetene til enhver tid legger til grunn.

Rådet er tilgjengelig per telefon og e-post.